Kategori arkiv: Sankt Hans

Hekse brændes på danske Sankt Hans-bål. Skulle vi ikke se at få afskaffet denne barbariske skik og lære vores børn nogle bedre normer?

dec 03 2014

Åbent brev til kulturminister Marianne Jelved

Forsømmer Radio- og tv-nævnet sin rolle som klageinstans vedrørende tv-udsendelser?

Jeg henvender mig til dig i form af et åbent brev, fordi Radio- og tv-nævnet under Kulturministeriet ikke rigtigt fungerer, som det skal. Ifølge loven er nævnet klageinstans for alle tv-kanaler undtagen Danmarks Radio. Dette er imidlertid ikke kommunikeret særlig godt ud til offentligheden. Man kan ikke læse sig frem til det på Kulturstyrelsens hjemmeside.  Kulturministeriets hjemmeside er ikke opdateret med links, der virker. Hvis man ønsker borgerdeltagelse i forhold til medier, må det kunne gøres lidt bedre. Det er jo således, at der findes en lovgivning, som tv-stationerne skal overholde. I de tilfælde, hvor der kan være tvivl om hvorvidt loven er overholdt, kan man klage til tv-stationen såvel som til Radio- og tv-nævnet, som er tilsynsmyndighed. Derved kan etiske afvejninger, hensyn til ligebehandling, minoriteter og børn blive taget op på en kvalificeret måde.

Hvis man ser på afgørelser truffet af Radio- og tv-nævnet vil man opdage, at det meste handler om tv-reklamer. Det tyder på, at nævnet enten modtager meget få klager over udsendelser eller at der er klager over udsendelser, som slet ikke bliver behandlet og derved ikke figurerer nogen steder.

Jeg fik selv en fuldt ud relevant klage over en udsendelse afvist af formanden for Radio- og tv-nævnet Mads Bryde Andersen. Det betyder i realiteten, at den er arkiveret lodret. Jeg synes ikke det er i orden, at klager på denne måde bare forsvinder. Man kan jo bare undlade at give klager medhold. Så stod man ved sin holdning.

Vi betaler nævnsformanden og medlemmerne af nævnet over skattebilletten. Vi betror dem et hverv, som giver dem magt og indflydelse. Så kan det ikke være meningen, at de bare kan nægte at behandle en klage og skjule deres handling for offentligheden ved at klagen ikke omtales i noget dokument, som offentligheden har adgang til via deres hjemmeside.

Jeg klagede over udsendelsen ”Sankt hans i Tivoli” sendt på TV2 den 23. juni 2014. I udsendelsen gennemførte man et over 100 år gammelt ritual, hvor en kvindefigur blev fremstillet og brændt på et bål som underholdning for en samling tilskuere. De fleste danskere kender sikkert dette ritual. En del har også oplevet det i virkeligheden. Så for nogle føles det nok ganske naturligt at den slags vises på tv. Nævnsformanden skrev da også til mig, at TV2 jo ”blot viser en nutidig tradition”.

Men hvis det er en nutidig tradition, hvordan er den så opstået? Var det sådan at kvinderne blev hørt dengang, da man fandt på at brænde kvindefigurer på bålet og kalde dem hekse? Hvor mange rettigheder havde kvinder dengang i år 1900, hvor man på Jelling Seminarium iscenesatte denne makabre afbrændingsceremoni?

Det er en kvindeundertrykkende tradition, som tilskynder til had mod kvinder. At propagandere for at Sankt hans skal fejres på denne måde er i strid med den vedtægt, som gælder for TV2. Her står der nemlig i § 4, at TV 2/DANMARK A/S skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold samt at programmerne ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Med en ændring af radio- og fjernsynsloven i juni 2013 blev Radio- og tv-nævnet udvidet med to medlemmer, hvoraf et medlem er udpeget af Den Danske Dommerforening og et medlem er udpeget af kulturministeren med særlig strafferetlig indsigt. Disse to medlemmer deltager alene ved behandlingen af sager, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme. Det vil sige, at disse to medlemmer skulle have deltaget i behandlingen af min klage.  Det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening skulle indtræde som formand, mens den af ministeren udpegede formand Mads Bryde Andersen skulle fungere som næstformand. Denne procedure fulgte Mads Bryde Andersen imidlertid ikke, da han egenhændigt afviste min klage og ikke sikrede sig, at de to særligt kvalificerede medlemmer fik mulighed for at være til stede og tage stilling.

Man kan være enig eller uenig vedrørende om TV2 gik for vidt eller ej. Men det ændrer ikke ved, at den klage, jeg sendte ind, angik noget, som vi har brug for at diskutere i vores samfund og som loven giver høj prioritet.  Nævnsformanden fulgte ikke den procedure, han skulle og blokerede ved sin handlemåde for at TV2 overhovedet blev bekendt med min kritik. Sagkyndige fik heller ikke mulighed for at udtale sig.

Jeg synes ikke at det er tilfredsstillende at borgernes rettigheder trædes under fode af et offentligt nævn, som burde være til for borgerne. Derfor gør jeg offentligt opmærksom på denne problemstilling.

Nanna Gersov, cand.scient.soc.

———————————————————————————

Bragt i Debat-avisen.dk 29. november 2014

jun 30 2014

Nu får trolde også en tur på kosten

Den nyligt overståede Sankt Hans fejring på en mandag aften med rimeligt godt vejr bød på lidt forskelligt her i 2014. Personligt var jeg meget begejstret for DRs arrangement i Præstø med Louise Wolff som værtinde klædt smukt i gult.

I skærende kontrast hertil stod TV2s reportage fra Tivoli ledet af Morten Reesen og Cecilie Frøkjær. Sidstnævnte udfyldte sin rolle fint, men kunne ikke udligne Reesens kvindehånlige attitude. Den var lige til at få kuldegysninger over. Alt virkede kunstigt, hvis ikke mislykket som de håbløst forkullede og sorte snobrød, som nogle børn tappert var villige til at spise til kameraets ære. En tv-kok stod og prøvede at redde situation. Han skulle hellere have reddet snobrødene…

Bålet havde i al sin smagløshed en heks på toppen. Man fortalte, at man havde købt heksen af et firma. Tidligere blev den lavet i Tivoli af en dame, som var så venlig at lade heksen ligne den ene kvindelige kollega efter den anden år efter år. Det syntes Tivoli-manden var ovenud morsomt. Han selv kunne grine trygt, da han som mand aldrig var i skudlinjen.

Så var stemningen betydeligt bedre i Præstø. Alt var så fredsommeligt, stille og roligt med skønne danske sange med Sankt Annæ Pigekor og sangerinden Anne Linnet, en skøn sprudlende og sjov tale af skuespiller og instruktør Hella Joof, samtale om lysets betydning med en præst og en tv-læge samt et smukt og fredsommeligt bål uden nogen lidende heks på toppen.

Det gled perfekt ind i den fejring, som jeg tror de fleste praktiserer, nemlig hygge med familien derhjemme, hos hinanden eller i haven. Mange af os har sikkert prøvet at tage af sted til forskellige bål blot for at konstatere, at en masse store voksne stod tæt omkring det, så børn eksempelvis ikke fik meget at se. Særligt spændende er de mange lange båltaler ofte ikke. Dertil kommer trafikkøer på vejene og manglende parkeringspladser.

Der var dog en enkelt tale i år, som var særlig interessant. Her tænker jeg på statsminister Helle Thorning-Schmidts båltale ved Marienborg. Jeg havde ventet spændt på denne tale, fordi hun allerede i 2013 havde sagt, at hun ikke havde det så godt med, at der var en heks på bålet. Hvad ville hun mon så gøre nu? Ville hun lade handling følge ord og lade bålet være uden heks? Eller ville hun sætte en trold op på bålet, som hun også havde talt om i sin båltale?

Det viste sig, at hun fandt på noget helt tredje, nemlig at der skulle være både en trold og en heks på bålet. Åh nej, tænkte jeg, da jeg så disse to figurer på bålet i nyhederne i fjernsynet. Havde det ikke været mere værdigt med et helt almindeligt bål? En kvinde, som alle taler om står til at få en høj post i EU, burde da holde sig for god til den slags pjat.. Jeg må indrømme, at jeg var lidt forarget og en smule skuffet. Her er hendes egne ord om dette emne i talen:

” Det er noget nyt, at vi også har en trold med i år. Sagen er den, at jeg har haft det lidt skidt med altid at sende en heks af sted. Hvorfor skal det være en kvinde? Derfor har vi i år både en trold og en heks. Så er der balance i regnskabet.”

Det tog mig en dags tid at indse, at hendes realitetssans og strategiske tænkning er ganske god, hvilket vel også er grunden til, at hun har klaret sig så godt. Hun forstår magtens spil og kan vurdere, hvad der er realistisk og hvad, der bedst fremmer det mål, man ønsker. Så selvfølgelig er vejen fra A til C ikke direkte, men går via B. A er den nuværende situation. B er at indføre en norm om, at skal der brændes en heks, skal der også brændes en trold. C er målet: at man i Danmark erkender, at man ikke bør foretage symbolske afbrændinger af hverken mænd, kvinder, børn, dyr, planter, præster, bøger, trolde, hekse eller hvad man ellers kunne finde på. Vejen til at erkende C går nok over B, hvis vi skal være realistiske.

Jeg ser nu frem til, at man de steder, hvor det er umuligt at få indført bål uden heks i det mindste sørger for selskab til disse hekse i form af en trold. Så har de også nogen til at lune sig, mens de rider på kosten og nogen at danse med til heksesabbat på Bloksbjerg.

jun 30 2014

Sankt Hans heksen viser kvindens position i samfundet

Er det for at forsvare heksene, at nogen brænder heksedukker på bålet, når det er Sankt Hans? Hvis man skal tro Mai Mercado (K) i indlægget ”Et forsvar for heksene” i Berlingske, så ja. For hende betyder konservatisme åbenbart forsvar for lidt af hvert uden dybere refleksion over, hvad man i virkeligheden forsvarer. At hævde, at det skulle være for kvindernes skyld og for at mindes deres fordums lidelser, at man årligt afbrænder hekse, er nok at vende tingene en hel del på hovedet. Der er jo ikke tale om at man viser de mange gode kloge kvinder, som uretfærdigt blev brændt på bålet, nogen respekt. Tværtimod gentager man nøjagtig det samme tankemønster overfor vor tids kvinder, som man praktiserede dengang. Man har skabt en kultur, hvor kvinden er i skudlinjen, mens manden er frikendt på forhånd. Sådan er det, når figuren på bålet absolut skal være af hunkøn.

Men nu har vi så en statsminister, Helle Thorning-Schmidt (S), som foreslår at piben får en anden lyd. Hun har klart givet udtryk for, at hun ikke synes om at man brænder hekse. Men hvis det skal være, så synes hun, det er mere retfærdigt, at man brænder både en heks og en troldmand. Det praktiserer hun nu på Marienborg. Det kan man mene er noget pjat, for hvorfor ikke bare tage det fulde skridt med det samme og helt undlade symbolsk afbrænding af noget levende væsen overhovedet? Sådan tænkte jeg selv umiddelbart.

Men ved nærmere eftertanke synes jeg det er godt tænkt af statsministeren. Nu kan kvinderne kræve ligebehandling, så den stakkels kvinde på bålet i det mindste får mandligt selskab. Og ligebehandling er der brug for, når mændene styrer tingene på deres egne præmisser og gør Sankt Hans til en kvindefjendsk manifestation, som man oplever rundt omkring i Danmark. Her er et helt friskt eksempel:

Oppe i Gilleleje blev Sankt Hans aften i år afholdt af den lokale bokseklub. Taleren og mødelederen var en mand. Der blev senere skrevet i den lokale avis, ligeledes af en mand, at nu var heksen sendt til Bloksbjerg ”med manér”. Manden, som holdt talen, sagde de sædvanlige fromme ord om at man skal være gode ved hinanden. Det er meget typisk for Sankt Hans taler, som ofte minder om præstens prædiken i kirken, dog ofte med en meget hjemmestrikket moral.

Der blev så disket op med en ældgammel historie om en ”besidderisk heks, som ikke ville give slip på sin søn”. Kvinderne stod åbenbart og fik verbale tæv for et eller andet en kvinde havde gjort i fordums tid. Måske skulle det retfærdiggøre den symbolske kvindeafbrænding på bålet.

Dette er bare et ud af mange eksempler på, hvordan man fejrer Sankt Hans i Danmark. Godt, at Helle Thorning-Schmidt har vist modet til at tale denne kvindefjendske skik midt imod. At det ikke er sket tidligere, siger en del om kvindens position i det danske samfund. Jeg er i mit hjerte dybt taknemmelig for, at hun gjorde det.

jun 30 2014

Lad os droppe heksen på bålet

Følgende har været bragt i F-Frekvensen 15.5.2014:
At det er grusomt at brænde kvinder på bålet, er de fleste enige om i dag. Alligevel afbrænder man symbolsk kvinder på bål hvert eneste år rundt omkring i Danmark i forbindelse med fejringen af sankthans.Vi er mig bekendt det eneste land i verden med en sådan skik. Hvorfor? Hvorfor bliver vi ved og ved at opføre os sådan? Hvorfor er det så accepteret? Hvorfor har mange af os forældre, som lærte os, at vi ikke måtte lyve og stjæle, men som ikke lærte os, at det er ondt at brænde heksedukker på bål? Hvorfor er der stadig børn, som deltager i denne skik? Hvorfor er der fritidshjem og børneinstitutioner, hvor børnene laver heksedukker, som skal afbrændes på et bål? Hvad er det for en kultur, vi har her i Danmark? Hvad sker der for os?At den var helt gal gik op for mig i 2011. Da udkom Netto for første gang med en trykt reklame, hvor man annoncerede med en heks, man kunne købe og sætte på bålet. Det klagede jeg over til Ligebehandlingsnævnet, som ikke mente, Netto havde handlet i strid med ligebehandlingsloven. Året efter valgte Netto dog at sælge to slags hekse – en han og en hun. Dette gentog sig i 2012 og 2013.

I 2012 begyndte Fakta at sælge den samme heks på stage til bålet, som Netto begyndte at sælge i 2011. Det fortsatte Fakta med også i 2013, hvor SuperBrugsen også begyndte at forhandle den. Om det samme gentager sig i år, får vi se. Men man har lov at håbe, at de har fulgt med i noget af den debat, der har været i de senere år og så måske erkender, at det ikke er nogen god idé.

I 2013 gik Bilka over til en mere positiv tolkning af sankthans. Da solgte man heksekostume og kost til ”søde heksepiger”, som de skrev i deres reklameavis.

I 2011 havde DR en udsendelse, hvor man fremstillede hekse af klude til bålet. Jeg klagede til DR. De ville ikke give mig ret, men har dog ikke siden vist billeder af hekse på bålet efter hvad jeg ved af.

Der har i de senere år været nogen debat om skikken med sankthansheksen. Mange mener, det er dårlig smag. Mange bål er også uden heks. Men der er stadig både store og små arrangementer, hvor der er heks på bålet, sommetider også med antændelse af heksehyl, så man rigtig kan more sig over, når den forkullede heks ”sendes til Bloksbjerg”, som det hedder.

I 2012 skrev Jens-André Herbener , Politiken, følgende:

”Afskaf de idiotiske hekseafbrændinger. Boykot ethvert sankthansbål, hvorpå der er anbragt en heksedukke. Eller fjern den. ”

”Lad os i menneskets navn afstå fra enhver symbolsk afbrænding af mennesker.”

Det var et godt og vægtigt indlæg i denne debat. Dejligt var det også at høre statsminister Helle Thorning-Schmidt udtale sig kritisk om hekseafbrænding i forbindelse med sankthans ved sin båltale på Marienborg i 2013, hvor hun blandt andet sagde følgende:

”Sankt Hans er vores fælles fest. Derfor elsker jeg Sankt Hans aften. Men der er en del af Sankt Hans-traditionen, jeg altid har haft det lidt svært med. Det må jeg indrømme. Det er ikke bålet. Det er ikke madkurven. Det er heksen. Jeg har det lidt skidt med at sende en heks af sted hvert år. Hvorfor skal det være en kvinde? Måske skulle vi til næste år futte en troldmand af til en forandring? Og så tror jeg heller ikke på, at vi kan løse vores problemer ved at sende dem til Bloksbjerg. Hvis vi har et problem, så lad os løse det her. ”

Ja, lad os løse problemerne her frem for at afbrænde syndebukke, som sendes til Bloksbjerg. Det er lige forkert uanset om man kalder dem hekse, troldmænd eller troldkvinder. Det er levn fra en tid, hvor man troede på at mennesker kunne være besat af onde ånder, som man skulle fordrive med magt og vold og i sidste instans ved at slå folk ihjel. Lad os gå ind i en oplyst tidsalder, hvor vi lægger fortidens barbari bag os og fejrer sankthans som en glædesfest for alle med smukke sankthansbål uden uhyggelige afbrændinger af menneskelige skikkelser, som symboliserer mishandling og grusomhed imod kvinder.

Kilder:

Statsministerens båltale Marienborg 23.6.2013

http://www.statsministeriet.dk/index/dokumenter.asp/_p_13909.html

Jens-André Herbener: Afskaf de idiotiske hekseafbrændinger, Politiken 22.6.2012

http://politiken.dk/debat/profiler/herbener/ECE1665573/afskaf-de-idiotiske-hekseafbraendinger/

Nanna Gersov: Feminin Frihed, artikler om sankthans

http://tidogtendens.dk/femininfrihed/category/stop-heks-pa-bal-traditionen/

—————————————-

PS

I 2014 var det kun Fakta og SuperBrugsen, som solgte disse heksedukker.

DR havde en smuk Sankt Hans fejring uden hekse.

TV2 havde en reportage fra Tivolis hekseafbrænding.

jun 25 2013

Sankthans: Helle Thorning-Schmidt kritiserede hekseafbrænding i sin båltale 2013

For første gang i Danmarkshistorien hører man om en officiel taler – oven i købet statsministeren – som benytter båltalen til at kritisere at man sætter en heks på bålet:

”Sankt Hans er vores fælles fest. Derfor elsker jeg Sankt Hans aften.

Men der er en del af Sankt Hans-traditionen, jeg altid har haft det lidt svært med. Det må jeg indrømme.  hts_I[1]

Det er ikke bålet. Det er ikke madkurven.

Det er heksen.

Jeg har det lidt skidt med at sende en heks af sted hvert år. Hvorfor skal det være en kvinde?

Måske skulle vi til næste år futte en troldmand af til en forandring?

Og så tror jeg heller ikke på, at vi kan løse vores problemer ved at sende dem til Bloksbjerg.

Hvis vi har et problem, så lad os løse det her. ”

Uddrag af Statsministerens båltale på Marienborg den 23. juni 2013

Det mod er der ingen andre, som har haft. I hvert fald har vi ikke hørt om det. Tak for det – Helle Thorning-Schmidt – vor første kvindelige statsminister!

Jeg synes det er stort. Jeg er meget glad..

Senere i talen sagde statsministeren følgende: Helle Thorning-Schmidt, Statsministeren, Socialdemokratiet

” Engang var risikoen at blive brændt på bålet, hvis man stak kosten for langt frem. Sådan er det ikke mere – man risikerer højest nogle knubs og et par bøjede børstehår.

I vore dage er det kun en heks af klude og hø, vi brænder af. Selvom heksen i år er så flot, at jeg faktisk synes, det er synd at brænde den.

Men jeg må give mig. Bålet skal tændes. Vi skal sende heksen og hendes drømme højt op at flyve.”

Jeg så ikke selv transmissionen på TV2. Jeg så DR1. De havde ingen heks på bålet. Men de havde en anden stærk kvinde – Emmelie de Forest, den danske vinder af det europæiske Melodigrandprix,til at synge, så det var bestemt også en fornøjelse.

Groft Sagt-kommentator på Berlingske Edith Thingstrup skrev følgende om Thorning og bålet:

”Statsministeren mener tydeligvis, at det æstetiske problem med rituelle drab ved festlige højtider vil være løst, bare man indfører kønskvoter. Men hvis hekseafbrændinger virkelig var et problem, kunne man jo – for eksempel – helt afskaffe dem. Det virkeligt underlige i statsministerens fromme ønske om kønskvotering på Sankt Hans bål ligger dog i spørgsmålet om hendes autoritet. Kunne statsministeren ikke bare have sat en troldmand på bålet, hvis hun ville? Det var jo hendes bål, og hun er vel landets politiske leder?”

Kilde: Edith Thingstrup, Thorning og bålet, b.dk, 24.6.2013

Ja, det undrer også mig. Der er jo rigtig mange sankthansbål, som er uden heks.easter-fire-86870_150 Hvorfor vælger Helle Thorning-Schmidt så, at der skal brændes en heks af ved den sankthansfest, hun selv har inviteret til i haven til hendes officielle embedsbolig? Hun kunne jo nok, som Edith Thingstrup rigtigt skriver, bare have ladet bål være bål uden afbrænding af noget væsen. Eller der kunne have været en trold i stedet for heksen.

Af invitationen til arrangementet fremgår det, at det er nogle børn, som har lavet sankthans-heksen, nærmere bestemt Børnehuset Pilen, afd. Valmuen i Lyngby.

Mon statsministeren også næste år vil fortsætte med at indbyde til hekseafbrænding? Eller bliver det troldebrænding, som hun selv foreslår?

Om der skal brændes en trold af næste år, spurgte TV2s Henrik Qvortrup hende om efter talen.

”Det kan vi gå og overveje. Nu har du et år til at tænke over den sag”, sagde hun og garanterede, at der ikke var tænkt nogen politiker ind i den sammenhæng.

Ellers lod hun forstå, at det hun sagde om at hun er træt af at brænde hekse af mest var ment som en spøg og at hun havde bemærket, at der var mange, der klappede, da hun sagde det. ”Jeg tror det især var kvinderne, der klappede”, sagde hun.

fire-49954_640

jun 23 2013

Sankthans og smukke bål uden hekse

Nyd disse dejlige billeder og bliv inspireret, kære læser! At tænde bål er noget ur-menneskeligt, som nok altid vil fascinere os. Det er levende kunst, som får tankerne til at fare og sætter gang i fantasien. Bålet skaber fællesskab.

fire-49954_640

Det bringer os i kontakt med naturen og naturens elementer. Det giver os spænding og oplevelse. Det luner vores krop og sjæl. Det er noget helt særligt.

fire-122862_640

 

easter-fire-86870_150                            campfire-87377_150

 

Billederne er fra www.pixabay.com

jun 22 2013

Bilka fornyer sankthans-traditionen

Pølser, brød og søde heksepiger – det er rigtig sankthans.

Sådan skriver Bilka i sit seneste tilbudskatalog her op til fejringen af vor årlige midsommerfest i Danmark. IMG_6618Og hvor er det dejligt med disse nye venlige og glade toner, som vi har trængt til længe. Nu kan den danske sankt hans-fejring blive den glædesfest over de lange lyse nætter, solhvervet og den dejlige sommer i fuldt flor, som den fortjener.

Væk er mørkemændenes middelalderlige afbrænding af stakkels hekse – syndebukke for alskens ondskab. Væk er den dårlige følelse i kroppen og i sjælen over dette.

Lad lyset vinde over mørket!

Lad os gøre fejringen af midsommeren til den glædesfest, som vi synger om!

Befri heksene og lad dem være med til festen som alle andre! De skal ikke bindes til en pæl og brændes på bålet. Nej, de skal flyve frit og hyldes som modvægt til fortidens fortrædeligheder.

Den som frygter heksen frygter sig selv.

Sankthans er grill-tid og havefest-tid og hyggetid!

Sankthans er familiens fest og børnenes fest.

jun 22 2013

Boykot Fakta og SuperBrugsen

Hvor dum kan man være? “Syv års skolegang” plejede min far at sige, når vi talte om nogen, som havde gjort noget himmelråbende tåbeligt. Mangel på oplysning. Mangel på dannelse. Hvordan skal man ellers forklare denne reklame fra Fakta:IMG_6597

Her sælges heks på stage beregnet til at anbringe midt i et bål, så børn og voksne lystigt kan følge hendes pinefulde dødskamp til hun bliver et forkullet lig foran deres øjne!

Meningen er ikke, at man skal have medlidenhed. Sankthans er jo en fest. En dejlig fest i ondskabens tjeneste, hvor børn lærer skadefryd og glæde over en andens lidelse og død.

Medfølelse er der ikke plads til. Det er jo kun for sjov… Hø, hø, hø griner dummedansken, som brænder heks foran sine børn.

Fakta synes åbenbart, at man i 2013 stadig skal dyrke barbariet og brænde hekse på bålet. Til det formål sælger de nu for andet år i træk hvad de kalder en “Sankt Hans heks” i barnestørrelse – 116 cm og til den nette pris af 45 kr. Der er “Meget få stk. pr. butik”, skriver de. Ja, det er nok klogt ikke at indkøbe for meget af dette bras, for det kunne jo være danskerne var for kloge til at købe skidtet.

Det kunne noget tyde på, at mange er. I hvert fald prøvede Fakta sidste år at sælge deres “hekse” langt efter midsommer, idet de åbenbart havde svært ved at få dem solgt.

Det er heller ikke noget rart materiale at brænde af, da der er kunststoffer i, som næppe er sunde at brænde af hjemme i villahaven – slet ikke, hvor der er børn.

Fakta er ejet af Coop, brugsforeningsbevægelsen, som mange forbinder med en forretningskæde, som tager større ansvar og tænker sig mere om. Også SuperBrugsen er ejet af Coop – ligesom også Kvickly. Her er der mange som handler, fordi de regner SuperBrugsen for en dagligvarekæde for de oplyste og uddannede.

Dette image kniber det med at leve op til. Også SuperBrugsen forsøger i sin husstandsomdelte reklame op til sankthans at holde liv i den syge heksebrændingsskik.

Således sælger de samme heks på stage beregnet til afbrænding som Fakta. Det sker dog ikke på forsiden, men på side 29. Til gengæld står der ikke noget om at antallet er begrænset. Prisen er 50 kr.

Det er første gang nogensinde, at SuperBrugsen sælger hekse til sankthans. Men de må jo mene, at det giver omsætning, siden de gør det. Og at tjene penge er åbenbart vigtigere end hensyn til kvindekønnet og almindelig etik og moral.

Således er den brugsforeningsbevægelse, som min kære far i sin tid så trofast bekendte sig til, degeneret til et kvindehadsk foretagende.

Han lærte mig at være medlem og det har jeg så været i mange år. Men den kvindefjendske udvikling har ikke været rar at følge. I 00-erne handlede det om at Kvickly udstillede utroligt mange kvindeundertrykkende blade lige i synet på folk, når man stod i kø. Det samme gjorde i øvrigt også Bilka og Føtex. Dette problem er dog blevet mindre med årene. Men det skyldes nok mest bladudgiverne samt at flere af disse blade ikke udgives længere.

Summa summarum: Jeg boykotter Fakta og SuperBrugsen, for de har tydeligvis en kvindefjendsk ledelse. Den kommer man bedst af med ved at stemme med fødderne. Når deres manglende evner til at skabe omsætning viser sig, må man håbe, de bliver skiftet ud.

Som kvinde skal man ikke finde sig i at være til grin. Vi er en vigtig kundegruppe. De forretningskæder, som håner os i reklamer, skal ikke regne med os. Det er ligedan, hvis man vil sælge sko. Så duer det ikke at vise onde reklamer på tv.

Nå, men når især Fakta, men også SuperBrugsen og – som tidligere omtalt – Netto – alle opgejler til kvindehad og heksehetz og hekseafbrænding – hvor kan man så finde fornuftige dagligvarebutikker, som har en fornuftig reklamepolitik i forhold til kvinder?

Her vil jeg gerne anbefale alle de butikker, som ikke er nævnt allerede. Især vil jeg gerne anbefale:

Bilka (som omtales i artiklen. Bilka fornyer sankthanstraditionen )

SuperBest (som gør Sankt Hans til en dejlig fest)

Aldi (som husker Mors dag)

Spar-købmanden (ham med de gule priser)

Lidl (som også husker Mors dag)

Rema 1000 (som er dejligt neutral)

Irma (kendt for sine delikatesser)

IMG_6607

Og ja – så er der jo Føtex, som desværre benytter samme makabre bålbillede med en brændt heks, som Rema benyttede sidste år, bare spejlvendt! Det er nok samme reklamebureau, der benyttes.

Men hvor REMA er blevet klogere og har valgt at holde fokus på at sælge sine varer uden at genere og provokere kunderne, er Føtex ikke nået så langt som fx Bilka, selv om begge – ligesom Netto – er ejet af Dansk Supermarked.

Men måske skulle de finde et bedre bålbillede næste år – uden heks. Det kan ikke være så svært.

Jeg håber, at Bilkas nytænkning i forhold til Sankt Hans vil inspirere andre – både hos Dansk Supermarked og hos andre.

Læs mere om hvordan Bilka lægger op til sankthans-fejring her.

jun 12 2013

Netto diskriminerer kvinder

Det er nu andet år i træk, at Netto dyrker den makabre skik at sælge menneskedukker til afbrænding op til Sankt Hans.

Netto2013heksSåledes kan man købe en Sankt Hans heks i pigestørrelse (ca. 152 cm) klædt i pink og lilla ligesom en rigtig pige. Men man skal angiveligt skynde sig, hvis man vil have del i dette “tilbud”. Annoncen angiver, at der er “Meget få styk pr. butik”. For at der ikke skal være nogen tvivl om formålet med dukken, er pigedukken sat på et bål.

Værsgo’, kunder i Netto: nu kan I gå hjem og hygge med familien mens I lærer jeres børn at man da brænder hekse her i Danmark. Alt er jo kun for sjov, ikke?

I denne husstandsomdelte tryksag reklameres der for heksedukker til afbrænding!

I denne husstandsomdelte tryksag reklameres der for heksedukker til afbrænding!

Det er ikke kun til Sankt Hans, at Netto diskriminerer kvinder. Det gør de også med hensyn til mærkedagene mors dag og fars dag. Mors dag den 12. maj blev forbigået i tavshed.

Dårlig smag

Dårlig smag

Men fars dag skulle lige markeres med en “fars dags æske” chokolade med påskriften: KUN FOR MÆND! Hvor usympatisk!

Men det er da altid en trøst, at leverandøren af chokoladen, Eliza Chokolade, i BT den 11.11.2011 var omtalt på grund af et vareparti chokolade solgt i Netto, som der var fundet larver i. Så man er næppe gået glip af noget, selv om det kun var “for mænd”!

 

jul 07 2012

Spøgelser og overtro blandt børn og voksne

UU HUHU HUU UU

Danskerne er et rationelt veloplyst folkefærd, som hverken tror på spøgelser eller hekse. Eller er vi? Hver tredje dansker er overtroisk og hver fjerde børnefamilie “har en eller flere gange haft oplevelsen af, at deres barn så eller fornemmede spøgelse”r.

Vores uddannelsesniveau er det højeste nogensinde. Og alligevel oplever man dette. Hvorfor? Er børn mon mere utrygge i dag end tidligere? Måske. At være barn i dag kræver at man kan klare sig uden mor, far og søskende mange timer hver eneste dag – fra man er ganske lille og endnu ikke har lært tale. Mon det gør børn mere utrygge? Noget kunne tyde på det. I hvert fald er der en del børn, som føler at de ser spøgelser. En del af forklaringen er, at nogle børn lider af angst. Søndagsavisen skrev om det 23.3.2012:

Mange danske børnefamilier føler sig hjemsøgt af ånder, spøgelser og andre overnaturlige fænomener. Mere end hver fjerde, har en eller flere gange haft oplevelsen af, at deres barn så eller fornemmede spøgelser.

I hver tiende familie er det blevet så belastende, at man har søgt hjælp hos en professionel. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Søndagsavisen blandt 1.051 forældre.

Ulla Dyrløv, der er børnepsykolog i Familiepsykologisk Praksis, møder i stigende grad de skræmte familier. Faktisk drejer tre ud af ti henvendelser sig om børn, der ser spøgelser.”

»Flere børn udvikler angst, og når man er angst, så presser de ting, man er allermest bange for, sig på. Hos børn vil det ofte være spøgelser,« siger hun.

Stressede børn ser spøgelser

Spøgelserne trænger sig gerne på, når barnet er omkring seks år gammelt, og typisk kommer angsten til udtryk ved frygt for at sove, eller være alene eller ved ondt i maven.

Ifølge børnepsykologen hænger børnenes angst i mange tilfælde sammen med forældrenes evne til at håndtere en travl hverdag.

»Mange børn har stressede forældre, og desværre kommer de ofte til at inddrage børnene alt for meget i deres egne bekymringer,« siger hun og forklarer, at det forplanter sig som angst hos børnene.”

OUUU UUU HUUH OUUUH HUU

Men en del af forklaringen er også påvirkninger, som børnene får og som skræmmer dem og for dem til at tro på overnaturlige fænomener eller at de udsættes for ting, de ikke kan klare, fx porno.

“Måske kommer børnenes mystiske oplevelser ikke fra fremmede. Søndagsavisens undersøgelse viser nemlig, at mere end hver fjerde forælder tror på spøgelser eller andre uforklarlige fænomener.

Overtroen er mest udbredt blandt mødrene, hvor mere end hver tredje tror på spøgelser. Kristian Koch mener, at forældrene bør skærme børnene for mystiske oplevelser.

»Barnet kan hurtigt komme ind i en rolle, som det ikke har brug for som femårig. Forældre skal acceptere, når oplevelserne er der, men skubbe det lidt til side. Det kræver, at man er lidt ældre for at kunne håndtere at se et spøgelse,« siger han.”

Bedre bliver det ikke af, at personalet i nogle børnehaver selv tror på spøgelser. Søndagsavisen har beskrevet et tilfælde, hvor man ligefrem betalte en åndemaner for at komme og berolige personalet! Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Man oplever også personale på hospitaler og plejehjem, som mener at have set spøgelser og som efterspørger sådanne åndemanere!

Nu kommer jeg - hø, hø, hø - og tar´dig - huh huuh!

Kristeligt Dagblad offentliggjorde 3. januari 2008 resultatet af en undersøgelse, som viste, at hver tredje dansker er overtroisk!

“Århundreders naturvidenskabelige fremskridt har ikke formået at gøre kål på danskernes overtro. Faktisk betegner hver tredje dansker sig som overtroisk i en sådan grad, at de tager varsler alvorligt og har særlige ritualer for at gardere sig mod død og ulykke.
Det viser en rundspørge blandt 976 danskere, som analyseinstituttet Zapera har udført for Kristeligt Dagblad.

At et af verdens bedst uddannede folkefærd i så høj grad holder fast i folketro, myter og varsler kan ses som et behov for nemme svar på svære spørgsmål, mener Henriette Kragh Jacobsen, som forsker i tro og myter ved Dansk Folkemindesamling.

– Dybest set ved folk jo godt, at det ikke nytter noget at banke under bordet eller spytte over skulderen. Når så mange så alligevel gør det, er nok ud fra den tanke, at “det kan da ikke skade”. Og det gælder nok især i forhold til de store spørgsmål som sygdom og død, som kan være så svære at forholde sig til. Her kan overtro fungere som en nem måde at holde det hele lidt på afstand, siger Henriette Kragh Jacobsen.

Undersøgelsen viser samtidig, at overtro især trives blandt de unge. Hele 43 procent af de 18-29 årige betegner sig selv som overtroiske. Det samme gør kun 26 procent af de 60-74-årige.

– Netop de unge står med flere muligheder end nogen generation før dem. Og når verden bliver meget overvældende og uoverskuelig, kan overtro og ritualer skabe lidt struktur. De ved godt, at det kun er overtro, men grundlæggende handler det nok bare om et behov for at skabe lidt system i uoverskueligheden, siger Henriette Kragh Jacobsen.”

Ikke så sært, at danskerne stadig afbrænder hekse til Sankt Hans!

jun 25 2012

Sankt Hans 2012

Nu hvor Sankt Hans er vel overstået et lille tilbageblik. 2012 var året, hvor der kom gang i debatten om hvordan vi egentlig fejrer Sankt Hans. Dels på denne blog – dels på Politiken.dk og forskellige andre  steder.

Beredskabsstyrelsen, som hører under Forsvarsministeriet, synes åbenbart, at afbrænding af en kvindefigur hører sig til. Det fremgår af deres hjemmeside, hvor billedet er fra samt af en video om brandsikkerhed til Sankt Hans, som blandt andet vises i OBS-udsendelserne på DR1.

På hjemmesiden Ny i Danmark præsenteres man for dette billede, når udlændinge skal lære de danske Sant Hans-skikke at kende:

Den hører under Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

På selve Sankt Hans aftens dag kom denne hilsen ind ad døren fra Post Danmark: De mener åbenbart – helt seriøst – at der findes “hekse” i Danmark.

“NUTIDENS HEKSE Siden middelalderen har hekse været en del af vores kultur og er det stadig. De lever ikke bare på toppen af vores sankthansbål, men går sprællevende rundt i de fleste danske byer.”

   

 

Netto mener åbenbart også, at der skal menneskefigurer på bålet. Det var også dem, som introducerede en sådan “skik” i 2011. Teksten lyder i år: “Sankt Hans heks. Højde ca. 152 cm. pr. stk. EM I LAVPRIS 50,-

Der lader til at være en af hvert køn. Ja – så røg muligheden for at klage til Ligebehandlingsnævnet! Om det så var derfor eller fordi den gamle hr. Møller er  blevet afløst af en kvinde, er ikke til at vide!

Her i 2012 er Fakta begyndt på det samme.

“Sankt Hans heks, 116 cm, Kan brændes på bålet. Pr. stk. 50,- Fås i næsten alle butikker – spørg i din fakta.”

Og nej – det er ikke skæg, man ser stikke ned fra hagen, men derimod en sløjfe om halsen af halm. Så man skal ikke tro, at Fakta prøver at maskulinisere bålfiguren. De kvindelige kendetegn som langt hår, kjole og en blomst i hatten holder man fast i.

Også REMA 1000 synes døden skal fejres til Sant Hans. For hvad er det, man ser i det bål, de afbilder? Det ligner i hvert fald en menneskeskikkelse.

Somme tider ligner figuren på bålet Jesus på korset. Men han døde jo også som martyr og syndebuk for andre. Ligesom “heksene” i fortid og nutid!

Hjemme hos os havde vi ikke noget bål i år. Men de andre år, er tanken om at der skulle være en “heks” på bålet, overhovedet ikke faldet os ind. Heller ikke på de bål, vi har været rundt og se, mindes jeg at der var nogen “heks. Men der er åbenbart nogen, som nu vil pådutte os denne – efter min mening – meget smagløse skik. Det er det, jeg har villet vise, med billederne her.

Det skal så også siges, at det som er præsenteret her, egentlig mest er svipserne. I det store og hele er mediernes dækning af Sankt Hans meget rimelig, ud fra hvad jeg har bemærket. Sidste år klagede jeg over DR1. Det fandt jeg overhovedet ikke anledning til  i år. Tværtimod var de så søde at skrive i programoversigten, at mens man i gamle dage sendte heksen til Bloksbjerg, var det nu et eller andet fodboldhold, man ville sende til  EM. Men hvad – de har jo også fået en kvindelig chef! På TV2 mindes jeg ikke, at der nogensinde har været problemer. Så måske finder den danske midsommerskik igen sine rødder som en glædesfest for sol, sommer og solhverv.

På skagenmalernes tid var Sankt Hans en smuk oplevelse – uden “heks”.

 

Til videre læsning anbefales Jens-André Herbener : Afskaf de idiotiske hekseafbrændinger

 

 

jun 09 2012

Den danske Sankt Hans-tradition

1. Snart er det Sankt Hans aften, men hvorfor fejrer vi den egentlig?

a. Er det for at mindes Johannes Døberen?

b. Er det for at fejre midsommer?

 

2. Hvorfor tænder mange bål til Sankt Hans?

a. For hyggens skyld?

b. For varmens skyld?

c. Fordi det er smukt?

d. For at nyde ildens magiske virkning?

e. For at stege pølser?

f. For at skræmme onde ånder væk?

 

3. Hvorfor brænder nogen (men langt fra alle) stadig en heks af på bålet?

a. Fordi de vil skræmme hekse og onde ånder væk?

b. Fordi de godt kan lide tanken om at kvinder lider en pinefuld død?

c. For at afreagere deres had og aggressioner?

d. For at hylde mørkets magter?

e. For at kvinder ikke skal tro, de er noget?

f. For at sige, at kvinden er det onde køn?

g. Fordi de ikke tænker over, hvad de gør?

 

4. Hvordan skal Sankt Hans være – efter din mening?

1. Med eller uden heks på bålet?

2. Skal det være den 23. juni, eller fx den 4. weekend i juni eller den sidste lørdag i juni?

3. Hvad stiller vi op med Midsommervisen, som er så svær at synge? Hvad med en helt ny tekst og melodi? Elle hvad med at synge en anden smuk sang, fx “Jeg gik mig ud en sommerdag” eller “Danmark nu blunder den lyse nat”?

jun 07 2012

Drop heksen og lad os få en ny sang til Sankt Hans!

Hvis du skulle forklare en udlænding, hvorfor der på nogle Sankt Hans bål anbringes en kvindefigur oppe i toppen, som afbrændes på næsten samme vis som 1.000 danske kvinder er blevet brændt levende på bålet, hvad ville du så sige?

Jeg synes, at de mennesker, som fortsætter denne barbariske skik, skulle stå frem og fortælle, hvorfor de gør det. Hvad positivt er der ved at fremstille en ældre kvinde i skikkelse af en ond heks på et kosteskaft? Er der nogen i dag, som tror på, at det skulle fordrive det onde at gøre noget sådant? Fordriver man ondskab ved selv at være ond? Er det ikke selvmodsigende, at tænde “glædesblus” og så gøre dem til henrettelsesbål, som leder tanken hen på de kvinder, som bundet til en pæl måtte dø en smertelig død som syndebukke for andre?

Er det forresten ikke tankevækkende, at den danske skik med hekseafbrænding til Sankt Hans vandt udbredelse i 20-erne og 30-erne, som netop var karakteriseret ved hadideologier og hetz og forfølgelse af bestemte befolkningsgrupper?

Det fortælles, at skikken skulle være inspireret af tyske håndværkere i Kalundborg, som brændte en dukke symbolisendende “Vinter” af? Men er det ikke noget letkøbt at tørre ansvaret for vores egen skik af på andre? Vi står jo som danskere helt alene med dette kvindeundertrykkende fænomen, som ikke kendes og ikke har været kendt nogen andre steder. Der er jo stor forskel på at sige farvel til vinteren og så at man symbolsk henretter en ældre kvinde på bålet. I øvrigt er der stor  uenighed om hvornår, disse håndværkere skulle have udbredt deres Sankt Hans skik. Nogle mener det var i 1860-erne. Andre, at det var i 1920-erne.

Det fortælles også, at fænomenet at brænde en kludedukke forestillinde en heks på Sankt Hans-bålet skulle være opstået sidst i 1800-tallet. Men nærmere detaljer synes ikke at foreligge før omkring år 1900, hvor man på Jelling Seminarium afbrændte en heksefigur på et bål mens man sang “Midsommervisen”. Det mest sandsynlige er, at skikken stammer fra middelklassen – herunder lærere uddannet på Jelling Seminarium og overklassen.

De kan have fået den første inspiration i Det Kongelige Teater i 1887, hvor teaterstykket “Der var engang” af Holger Drachmann blev opført for første gang. Stykket handler om at en “forkælet” kvinde højt på strå skal “sættes på plads”. (Drachmann selv havde mange damebekendtskaber og må således have haft sit at holde styr på…) Samme hensigt overfor kvindekønnet, må heksen anbragt på bålet siges at have. I Drachmanns stykke indgik “Midsommervisen” med disse velkendte ord:

“Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende!
men mod ufredens ånd over mark, over strand
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde:
hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde:
Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde!”

Drachmann referer her kun til skikken at have glædesblus og nævner ikke noget om at man skal henrette hekse og trolde. Alligevel udtrykker han sig meget aggressivt om at slås mod indre og ydre fjender og han udpeger indre fjender som værende i enhver by og i ethvert sogn. Dvs. at vi, danskerne, er ikke os allesammen, for der er nogle onde iblandt os, som vi skal holde væk ved at skræmme dem med bål. Et logisk næste skridt er så, at skræmme dem yderligere ved en symbolsk hekseafbrænding.

Drachmanns tekst er således ikke helt harmløs – slet ikke set i lyset af den tid, han levede i. De officielle hekseforfølgelser var ganske vist slut ved at lovgivningen mod troldfolk i 1866 var blevet ophævet, men fandt alligevel sted reelt helt frem til 1934.

I virkeligheden viderefører han tankegangen fra Pave Innocens 8. pavebulle fra 1484, hvorved det overdroges inkvisitorer at straffe hekse og troldkarle i Tyskland. Ordet heks, som Drachmann bruger, kendtes slet ikke i gammel tid i Danmark. Det har vi fra Tyskland. Førhen var der  mere ligestilling i sproget. Da hed det troldkarle og troldkvinder. Men mange års hekseforfølgelser mod kvinder sætter  selvfølgelig sine spor i den folkelige bevidsthed. Desværre nok stadig den dag i dag. I modsat fald havde kvinderne sagt fra for længst. Og ellers havde mændene gjort det for dem. Men man har forholdt sig forbavsende passivt mht. at reformere en tradition, som åbenlyst ikke hører vor tid til.

Danmark var sammen med Tyskland og Norge de lande, hvor flest kvinder blev henrettet på bålet set i forhold til befolkningstallet. Det skyldes nok, at fænomenet at brænde en påstået troldkvinde på et bål allerede forekom her inden paven i Rom tilsluttede sig en sådan praksis. Dertil kom, at vi som protestantisk land var influerede af Luther, som troede på hekse. Det samme gjorde i høj grad også Christian IV.

Den sidste gang, en kvinde blev brændt som heks i Danmark, var i 1693. Næsten umiddelbart efter – omkring 1700-tallet – begyndte man at afbrænde bål til Sankt Hans, hvor man ville jage ondskab på flugt.  Var der mon en sammenhæng til de bål, hvor mennesker blev brændt ihjel? Det er ikke utænkeligt. Der var et heksehysteri og en overtro og folk blev fyldt med had og fordømmelse i kirken, som havde deltaget i hekseforfølgelserne og som autoritært bekæmpede “det onde”.

I 1770 fjernede Struenses helligdagsreform Sankt Hans dag som helligdag. Derved opnåede kirken også, at dæmpe de ellers løsslupne Sankt Hans-fester. Her  begyndte vel den noget dystre Sankt Hans fejring, hvor der blev fokus på at bekæmpe ondskab med bålets kraft frem for at få magisk kraft fra dette bål. I dag minder mange Sankt Hans arrangementer om Grundlovsdag med samme typer lange og kedelige politiske taler og kvalmende “morsomheder” vedrørende hekse, hvor man eksempelvis kårer årets heks og lader som om det bare er fis og ballade at der skal brændes en menneskedukke af oppe på bålet.

De, som får kvalme af den slags, holder sig som regel væk. Og går som regel heller ikke rigtig glip af noget. Rigtig mange danskere fejrer overhovedet ikke Sankt Hans. For dem er det bare en hverdag som alle andre og de er gået i seng, når bålet ved 22-tiden bliver tændt, for de skal op og på arbejde næste dag. Grundet sommertid bliver det jo meget sent mørkt, og så får man jo ikke så megen glæde af dette højt besungne Sankt Hans bål. Før kalenderændringen i 1770 lå Sankt Hans i august. Det var sikkert meget hyggeligere.

Skulle vi ikke prøve at ændre på disse ting nu fremfor bare bevidstløst at gøre tingene på den samme triste måde?

Jeg synes vi skal gøre følgende:

1. Ingen heks på bålet

2. Få en ny Sankt-Hans-sang

3. Flytte Sankt Hans til weekenden, som man har i Sverige

Så vil Sankt Hans blive en folkekær højtid – modsat hvad det er nu. Vi kan jo ikke engang finde ud af at synge Midsommervisen. Melodien har altid været håbløs. Teksten er overtroisk og gammeldags. Og at Shu Bi Dua så lavede en ny melodi, gjorde bare forvirringen total. Nu synger nogen den ene melodi og andre den anden – på samme tid!

jun 06 2012

Børn laver heksen til Sankt Hans bålet

Nu hvor vi er i juni og det snart  er Sankt Hans, nærmer den tid sig også, hvor danskernes grimme kvindesyn stilles offentligt tilskue. Oppe på mange Sankt Hans bål er der stadig mange, som anbringer en heks i form af en figur af stof eller halm forestillende en ond ældre kvinde. Mange borgmestre og andre med høje postioner i samfundet, som burde være rollemodeller, vil stille sig op og tale ved sådanne arrangementer. Medierne vil friskfyragtigt referere muntert om, hvordan heksen blev sendt til Bloksbjerg – måske endda akkompagneret af heksehyl til de fremmødtes forventede begejstring.

Der vil være konkurrencer, hvor man kårer den bedste heksedukke, fremstillet af lokale børn. Senere vil heksedukkerne blive brændt på bålet, som man jo gør med hekse, for de er jo onde og fæle – ikke sandt?

Lige nu er der mange børn, som er involverede i at fremstille hekse, som skal brændes på bålet til Sankt Hans. Det sker i kommunale fritidsklubber og SFOer – selv dagplejebørn indrages! Det sker i private hjem. Det sker i spejderbevægelsen. Selv de kristne –  KFUM og FDF-  oplærer børn i denne grusomme tradition og får dem til at fremstille de eftertragtede hekse.

Også helt små børn bliver indviet i traditionen. Således skriver “Vores Børn” følgende:

“Snobrød, bål og hjemmelavet heks – Sankt Hans aften giver mulighed for masser af familiehygge”

Og så er der en vejledning i hvordan man laver sin egen heks af en nylonstrømpe mm.

“Husk, at små børn godt kan blive bange for heksen – også selv om de selv har været med til at lave den!”

Tårnby kommune mener på sin hjemmeside, at deres Sankt Hans afbrænding af bål og heks er “Københavns største og mest børnevenlige bål.” De skriver blandt andet:

“Vi er et børnevenligt arrangement, som allerede sætter ild til bål og heks klokken 20:30. Inden da vil der være mulighed for at høre Naturvejlederen Jes Aagaard byde midsommeren velkommen med stort og småt fra naturen.”

Men andre ord: Naturvejledning og Sankt Hans fejring skal åbenbart kombineres med symbolsk kvindeafbrænding. Og det kalder man børnevenligt!

Mon naturvejlederen vil fortælle om de små pindsvin og fugle, som man skal huske at skræmme væk inden bålet tændes? Det vil han sikkert. Og det vil stå i skærende kontrast til den afbrænding, som han senere vil foretage af en figur forestillende et menneske –  EN KVINDE.

jun 27 2011

DR fejrer Sankt Hans med heks på bålet

I flere år har det set ud til, at skikken at afbrænde hekse på bålet var for nedadgående, men A.P. Møller, Netto, Danmarks Radio m.fl. bruger mediemagt og reklamemagt til at puste nyt liv i denne kvindeforagtende uskik.

Lad os derfor sende denne onde tradition samme sted hen, som man sendte de mange kvinder, som virkelig blev brændt bålet… Læs i den anledning min klage over Sankt Hans dækningen på DR1 – specielt “Aftenshowet”.

Til Lytternes og seernes redaktør, DR, jmol at dr.dk jmol@dr.dk

Hekseafbrænding til Sankt Hans

Jeg ønsker hermed at klage over Aftenshowet sendt Sankt Hans aften og genudsendt mandag den 27.6.2011 om formiddagen på DR1.

Heri fremstilles store tøjdukker forestillende “hekse”, hvoraf én angiveligt skal afbrændes på et bål i en senere udsendelse om aftenen på DR1. En af dukkerne forestiller en ung teenage-pige. Der jokes om, at teenage-piger også kan være stride og nogle værre hekse, man har lyst til at afbrænde på bålet. Rie Helmer, den ene studievært, udtrykker at dette “ville være synd”. Men ingen udviser bekymring over at man symbolsk vil afbrænde en dukke forestillende en grim ældre kvinde med lang næse og tørklæde om hovedet.

Som jeg læser gældende lovgivning, direktiver og konventioner, er det ikke tilladt at behandle nogen grupper i samfundet sådan, at man joker med drab og afbrænding af mennesker fra denne gruppe. Ej heller dyr behandler man sådan. Derfor brød Aftenshowet med gældende lovgivning og etik i såvel Danmark, EU som hvad der gælder overalt på kloden. Det samme gælder formentlig den udsendelse, som blev vist senere på aftenen, men som jeg desværre ikke så.

Jeg beder på denne baggrund om dels en ansvarlig behandling af denne klage. Dels en vejledning vedrørende yderligere klagemuligheder i Danmark og internationale fora, fx EU, menneskeretsorganisationer eller FN.

Jeg troede personligt, at man var på vej væk fra at sætte hekse på bålet. Jeg har set mange Sankt Hans bål uden.

Men i år konstaterede jeg for første gang, at man ligefrem kunne KØBE en heks i et supermarked i Danmark, nemlig i Netto, som ejes af skibsreder Mærsk McKinney Møller, som har stor indflydelse i Danmark, understøtter bestemte politiske partier samt omgås Kongehuset.

Mon ikke det var denne annonce på forsiden af Nettos hustandsomdelte reklame, som gav DRs programlæggere ideen om at der skulle tilvirkes en heks for åben skærm i den bedste sendetid?

Og mon ikke studieværternes manglende kritik af ideen i udsendelsen skyldes, at de er underlagt chefer, som havde besluttet at en tøjheks skulle afbrændes for åben skærm i en live-udsendelse samme aften? Havde de kritiseret denne handlemåde, havde de kritiseret deres egne chefer, hvilket de formentlig ikke turde.

Reklamens magt er stor. Det er tv-mediets også. Brug den ikke til heksejagt på piger, kvinder og ældre mennesker. Brug den i det hele taget aldrig til hetz og heksejagt, for det er ingen tjent med.

Midsommer bør være en glædesfest, som det har været i Danmark fra gammel tid. Ikke en genoplivning af et mørkt kapitel i Danmarkshistorien, hvor kvinder blev brændt levende på bålet og hvor dette barbari blev bifaldet af konge såvel som præsteskab så sent som i 1600-tallet under Christian IV.

Personligt har jeg også fulgt Sankt Hans-dækningen hos den konkurrerende kanal TV2, blandt andet Go Morgen Danmark samt sendefladen om aftenen. Her oplevede jeg ikke den slags problemer, som jeg her beskriver. Det har jeg i øvrigt heller ikke gjort i de tidligere år.

Jeg håber inderligt ikke, at det lykkes A.P. Møller og DR at gøre det trendy igen at ødelægge Sankt Hans med nedværdigelse af kvinder og at indoktrinere den danske befolkning til at være med på noget sådant.

En hurtig Googling af emnet på Internettet viste mig, at jeg ikke er den eneste, som finder det forkert med hekseafbrændinger til Sankt Hans. En kvinde skrev, at hun slet ikke går til sådanne bålarrangementer, da hun ikke bryder sig om det. Så lad os dog gøre noget aktivt for at få stoppet denne umenneskelige skik, som mange af os ikke bryder os om!